Podpora Configuration Manager aktuálních verzí větví

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)

Microsoft plánuje vydávat aktualizace pro Configuration Manager aktuální větev několikrát ročně. Každá verze aktualizace zůstane podporována po dobu 18 měsíců od data vydání verze. Microsoft poskytuje technickou podporu po celou dobu podpory. Existují dvě různé fáze údržby, které závisí na dostupnosti nejnovější aktuální verze větve:

  • Fáze údržby zabezpečení a kritické Aktualizace – Při spuštění nejnovější aktuální verze větve Configuration Manager obdržíte Aktualizace zabezpečení i kritické Aktualizace.

  • Fáze údržby zabezpečení Aktualizace (pouze) – po vydání nové aktuální verze větve Microsoft podporuje aktualizace zabezpečení pro starší verze jenom po zbytek životního cyklu podpory této verze.

Poznámka

Nejnovější aktuální verze větve je vždy ve fázi údržby zabezpečení a kritické Aktualizace. Tento příkaz podpory znamená, že pokud narazíte na vadu kódu, která vyžaduje kritickou aktualizaci, musíte mít nainstalovanou nejnovější aktuální verzi větve, abyste mohli získat opravu. Všechny ostatní podporované verze aktuální větve mají nárok pouze na aktualizace zabezpečení.

Veškerá podpora skončí po vypršení 18měsíčního životního cyklu pro aktuální verzi větve.

Před vypršením podpory aktuální verze aktualizujte prostředí Configuration Manager na nejnovější verzi.

Například verze 2203 se vydává v dubnu 2022. Microsoft poskytuje aktualizace zabezpečení a důležité aktualizace této verze po dobu čtyř měsíců, do července 2022. Potom přepne na aktualizace zabezpečení pouze po zbývajících 14 měsíců životního cyklu podpory, a to až do září 2023.

Seznam aktuálních verzí větví najdete v tématu Podrobnosti o verzi.

Další informace o číslech verzí a dostupnosti jako aktualizace v konzole nebo jako standardní hodnoty najdete v tématu Verze směrného plánu a aktualizace.