Synchronizace aktualizací softwaru

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)

Synchronizace aktualizací softwaru v Configuration Manager je proces načítání metadat aktualizace softwaru, která splňují kritéria, která konfigurujete. To zahrnuje konkrétní produkty, klasifikace a jazyky. Bod aktualizace softwaru v lokalitě centrální správy nebo v samostatné primární lokalitě obvykle načte metadata z Microsoft Update. Lokalita nejvyšší úrovně pak odešle požadavek na synchronizaci do jiných lokalit. Když lokalita obdrží požadavek na synchronizaci z nadřazené lokality, bod aktualizace softwaru pro lokalitu načte metadata aktualizací softwaru z nadřazeného zdroje synchronizace. Další informace o procesu synchronizace aktualizací softwaru najdete v tématu Synchronizace aktualizací softwaru.

Synchronizaci aktualizací softwaru nakonfigurujete tak, aby běžela podle plánu ve vlastnostech bodu aktualizace softwaru v lokalitě nejvyšší úrovně. Jakmile nakonfigurujete plán synchronizace, obvykle ho v rámci normálních operací nezměníte. V případě potřeby ale můžete synchronizaci aktualizací softwaru spustit ručně.

Poznámka

Aby bylo možné synchronizovat aktualizace softwaru, musí být body aktualizace softwaru připojené ke zdroji nadřazené synchronizace. Pokud je bod aktualizace softwaru odpojený od nadřazeného zdroje synchronizace, můžete k synchronizaci aktualizací softwaru použít metodu exportu a importu. Další informace najdete v tématu Synchronizace aktualizací softwaru z odpojeného bodu aktualizace softwaru.

Plánování synchronizace aktualizací softwaru

Když nakonfigurujete plán synchronizace aktualizací softwaru, spustí bod aktualizace softwaru nejvyšší úrovně synchronizaci s Microsoft Update v naplánovaném datu a čase. Vlastní plán umožňuje synchronizovat aktualizace softwaru k datu a času, kdy jsou požadavky serveru Windows Server Update Services (WSUS), serveru lokality a sítě nízké. Můžete například nastavit plán tak, aby se aktualizace softwaru synchronizovaly každý týden ve 2:00. Během plánované synchronizace se do databáze lokality vloží všechny změny metadat aktualizací softwaru od poslední naplánované synchronizace. To zahrnuje nová metadata aktualizací softwaru nebo metadata, která byla změněna, odebrána nebo jejichž platnost vypršela.

K naplánování synchronizace aktualizací softwaru použijte v lokalitě nejvyšší úrovně následující postupy.

Naplánování synchronizace aktualizací softwaru

 1. V konzole Configuration Manager klikněte na Správa.

 2. V pracovním prostoru Správa rozbalte Položku Konfigurace lokality a potom klikněte na položku Lokality.

 3. V podokně výsledků klikněte na lokalitu centrální správy nebo samostatnou primární lokalitu.

 4. Na kartě Domů ve skupině Nastavenírozbalte položku Konfigurovat součásti lokality a potom klikněte na položku Bod aktualizace softwaru.

 5. V dialogovém okně Vlastnosti součásti bodu aktualizace softwaru vyberte Povolit synchronizaci podle plánu a pak zadejte plán synchronizace.

Ruční spuštění synchronizace aktualizací softwaru

Synchronizaci aktualizací softwaru v lokalitě nejvyšší úrovně v konzole Configuration Manager můžete ručně zahájit z uzlu Veškerý software Aktualizace v pracovním prostoru Softwarová knihovna.

Pomocí následujících postupů v lokalitě nejvyšší úrovně můžete ručně zahájit synchronizaci aktualizací softwaru.

Ruční spuštění synchronizace aktualizací softwaru

 1. V konzole Configuration Manager, která je připojená k lokalitě centrální správy nebo samostatné primární lokalitě, klikněte na Softwarová knihovna.

 2. V pracovním prostoru Softwarová knihovna rozbalte položku Softwarová Aktualizace a klikněte na Položku Všechny softwarové Aktualizace nebo Skupiny aktualizací softwaru.

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Všechny softwarové Aktualizace na Synchronizovat softwarové Aktualizace. Kliknutím na Ano v dialogovém okně potvrďte, že chcete zahájit proces synchronizace.

  Po zahájení procesu synchronizace v bodě aktualizace softwaru můžete proces synchronizace monitorovat z konzoly Configuration Manager pro všechny body aktualizace softwaru ve vaší hierarchii. Pomocí následujícího postupu můžete monitorovat proces synchronizace aktualizací softwaru.

Monitorování synchronizace aktualizací softwaru

Po zahájení procesu synchronizace můžete pomocí konzoly Configuration Manager monitorovat proces pro všechny body aktualizace softwaru ve vaší hierarchii. Pomocí následujícího postupu můžete monitorovat proces synchronizace aktualizací softwaru. Další informace o monitorování aktualizací softwaru, včetně procesu synchronizace, najdete v tématu Monitorování aktualizací softwaru.

Monitorování procesu synchronizace aktualizací softwaru

 1. V konzole Configuration Manager klikněte na Monitorování.

 2. V pracovním prostoru Monitorování klikněte na Stav synchronizace bodu aktualizace softwaru.

  Body aktualizace softwaru v hierarchii Configuration Manager se zobrazí v podokně výsledků. Z tohoto pohledu můžete monitorovat stav synchronizace pro všechny body aktualizace softwaru. Pokud potřebujete podrobnější informace o procesu synchronizace, můžete zkontrolovat soubor wsyncmgr.log, který se nachází v části <ConfigMgrInstallationPath>\Logs na každém serveru lokality.

Import aktualizací z katalogu aktualizací Microsoft

Bod aktualizace softwaru nejvyšší úrovně používá službu WSUS k získání informací o aktualizacích softwaru z Microsoft do Configuration Manager. Občas můžete potřebovat aktualizaci, která se automaticky nesynchronizuje se službou WSUS pro vybrané produkty a klasifikace, ale je k dispozici v katalogu aktualizací Microsoft. Aktualizace, které se automaticky nesynchronizují se službou WSUS, obvykle slouží k řešení vysoce specifických problémů. Pokud je v katalogu k dispozici aktualizace, obvykle ji můžete importovat do služby WSUS. Pak ho můžete synchronizovat do Configuration Manager a nasadit jako jakoukoli jinou aktualizaci.

Import aktualizace z katalogu aktualizací Microsoft

 1. Otevřete konzolu pro správu služby WSUS a připojte ji k serveru WSUS nejvyšší úrovně ve vaší hierarchii.
  • Pokud Internet Explorer není výchozím webovým prohlížečem počítače, nastavte ho dočasně jako výchozí.
 2. Klikněte na Aktualizace nebo klikněte na název serveru WSUS.
 3. V podokně Akce vyberte Importovat Aktualizace..., čímž se otevře okno prohlížeče pro katalog aktualizací Microsoft. Výběr importu aktualizací v konzole WSUS
 4. Pokud se zobrazí výzva, nainstalujte ovládací prvek ActiveX Microsoft Update Catalog. Aby bylo možné importovat aktualizace do služby WSUS, musí být nainstalovaný ovládací prvek.
 5. V okně prohlížeče vyhledejte požadovanou aktualizaci. Kliknutím na tlačítko Přidat* ho přidejte do košíku.
 6. Klikněte na zobrazit košík. Ujistěte se, že je vybraná možnost Importovat přímo do Windows Server Update Services. Potom klikněte na Importovat. Import aktualizace z katalogu do služby WSUS
 7. Po dokončení importu klikněte v okně prohlížeče na Zavřít .
  • V případě potřeby resetujte výchozí prohlížeč.
 8. Synchronizujte Configuration Manager bod aktualizace softwaru.

Další kroky

Po první synchronizaci aktualizací softwaru nebo poté, co jsou k dispozici nové klasifikace nebo produkty, musíte nakonfigurovat nové klasifikace a produkty tak, aby synchronizovaly aktualizace softwaru s novými kritérii.

Po synchronizaci aktualizací softwaru s požadovanými kritérii spravujte nastavení aktualizací softwaru.