Jak vymazat jenom podniková data z aplikací spravovaných Intune

Když dojde ke ztrátě nebo odcizení zařízení nebo když zaměstnanec opustí vaši společnost, chcete mít jistotu, že se ze zařízení odeberou data firemních aplikací. Možná ale nebudete chtít odebrat osobní údaje ze zařízení, zejména pokud se jedná o zařízení vlastněné zaměstnancem.

Poznámka

Platformy iOS/iPadOS, Android a Windows 10 jsou jediné platformy, které v současné době podporují vymazání podnikových dat z Intune spravovaných aplikací. Intune spravované aplikace jsou aplikace, které zahrnují sadu Intune APP SDK a mají ve vaší organizaci alespoň jeden povolený a licencovaný uživatelský účet. K povolení selektivního vymazání aplikací v Androidu a iOSu se vyžaduje nasazení zásad ochrany aplikací.

Poznámka

U zařízení s iOSem 16 a novějším bude hodnota Název zařízení pro všechny akce selektivního vymazání a stav obecný název zařízení. Další informace najdete v dokumentaci pro vývojáře Apple.

Pokud chcete selektivně odebrat data firemních aplikací, vytvořte žádost o vymazání pomocí kroků v tomto tématu. Po dokončení žádosti se při příštím spuštění aplikace na zařízení odeberou firemní data. Kromě toho můžete také nakonfigurovat selektivní vymazání firemních dat jako novou akci, pokud nejsou splněné podmínky nastavení přístupu zásad ochrany aplikací (APP). Tato funkce pomáhá automaticky chránit a odebírat citlivá firemní data z aplikací na základě předem nakonfigurovaných kritérií.

Důležité

Kontakty synchronizované přímo z aplikace do nativního adresáře se odeberou. Kontakty synchronizované z nativního adresáře do jiného externího zdroje nejde vymazat. V současné době to platí jenom pro aplikaci Microsoft Outlook.

Nasazené zásady WIP bez registrace uživatele

Zásady windows Information Protection (WIP) je možné nasadit, aniž by uživatelé MDM museli registrovat své Windows 10 zařízení. Tato konfigurace umožňuje společnostem chránit své podnikové dokumenty na základě konfigurace WIP a zároveň umožňuje uživatelům udržovat správu vlastních zařízení s Windows. Jakmile jsou dokumenty chráněné zásadami WIP, může chráněná data selektivně vymazat správce Intune (Globální správce nebo správce služby Intune Service). Když vyberete uživatele a zařízení a odešlete žádost o vymazání, budou všechna data chráněná prostřednictvím zásad WIP nepoužitelná. V Intune na portálu vyberteSelektivní vymazání klientskéaplikace> Aplikace. Další informace najdete v tématu Vytvoření a nasazení zásad ochrany aplikací pro Windows Information Protection (WIP) pomocí Intune.

Vytvoření žádosti o vymazání na základě zařízení

 1. Přihlaste se do Centra pro správu Microsoft Intune.

 2. Vyberte Aplikace>Selektivní vymazání> AplikaceVytvořit žádost o vymazání.
  Zobrazí se podokno Vytvořit žádost o vymazání .

 3. Klikněte na Vybrat uživatele, zvolte uživatele, jehož data aplikace chcete vymazat, a klikněte na Vybrat v dolní části podokna Vybrat uživatele .

  Snímek obrazovky s podoknem Vybrat uživatele

 4. Klikněte na Vybrat zařízení, zvolte zařízení a v dolní části podokna Vybrat zařízení klikněte na Vybrat.

  Snímek obrazovky s podoknem Vytvořit žádost o vymazání, kde je vybrané zařízení

 5. Kliknutím na Vytvořit vytvořte žádost o vymazání.

Služba vytvoří a sleduje samostatnou žádost o vymazání pro každou chráněnou aplikaci v zařízení a uživatele přidruženého k žádosti o vymazání.

Snímek obrazovky s podoknem Klientské aplikace – Selektivní vymazání aplikací

Vytvoření žádosti o vymazání založené na uživateli

Přidáním uživatele do vymazání na úrovni uživatele automaticky vydáme příkazy pro vymazání do všech aplikací na všech zařízeních uživatele. Uživatel bude dál dostávat příkazy pro vymazání při každém ohlášení ze všech zařízení. Pokud chcete uživatele znovu povolit, musíte ho ze seznamu odebrat.

 1. Přihlaste se do Centra pro správu Microsoft Intune.
 2. Výběrmožnosti Selektivní vymazání>aplikací> naúrovni uživatele
 3. Vyberte možnost Přidat. Zobrazí se podokno Vybrat uživatele .
 4. Vyberte uživatele, jehož data aplikace chcete vymazat>.

Monitorování žádostí o vymazání

Můžete mít souhrnnou sestavu, která zobrazuje celkový stav žádosti o vymazání a obsahuje počet čekajících žádostí a selhání. Dokončené položky žádostí o vymazání zůstanou v sestavě po dobu 4 dnů po dokončení. V případě, že žádost o vymazání není označena jako dokončená, ale zůstane v čekajícím stavu, zůstane požadavek v sestavě po dobu celkového počtu dnů, který se rovná součtu hodnoty offline období odkladu vymazání dat + 4 dny pro odstranění záznamu, což je ve výchozím nastavení 94 dnů.

Pokud chcete získat další podrobnosti, postupujte takto:

 1. V podokněSelektivní vymazání aplikaceaplikace> se zobrazí seznam žádostí seskupených podle uživatelů. Vzhledem k tomu, že systém vytvoří žádost o vymazání pro každou chráněnou aplikaci spuštěnou na zařízení, může se zobrazit více požadavků pro uživatele. Stav označuje, jestli je žádost o vymazání čekající, neúspěšná nebo úspěšná.

  Snímek obrazovky se stavem žádosti o vymazání v podokně Selektivní vymazání aplikace

Kromě toho uvidíte název zařízení a jeho typ, což může být užitečné při čtení sestav.

Důležité

Uživatel musí aplikaci otevřít, aby k vymazání došlo, a vymazání může trvat až 30 minut od odeslání požadavku.

Odstranění žádosti o vymazání zařízení

Vymazání s čekajícím stavem se zobrazí, dokud je ručně neodstraníte. Ruční odstranění žádosti o vymazání:

 1. V podokně Klientské aplikace – Selektivní vymazání aplikace

 2. V seznamu klikněte pravým tlačítkem na žádost o vymazání, kterou chcete odstranit, a pak zvolte Odstranit žádost o vymazání.

  Snímek obrazovky se seznamem žádostí o vymazání v podokně Selektivní vymazání aplikace

 3. Zobrazí se výzva k potvrzení odstranění, zvolte Ano nebo Ne a pak klikněte na OK.

Odstranění žádosti o vymazání uživatele

Vymazání uživatelů zůstane v seznamu, dokud je neodebere správce. Odebrání uživatele ze seznamu:

 1. V podokně Klientské aplikace – Selektivní vymazání aplikace vyberte Vymazat na úrovni uživatele.
 2. V seznamu klikněte pravým tlačítkem na uživatele, kterého chcete odstranit, a pak zvolte Odstranit.

Viz také

Co jsou zásady ochrany aplikací

Co je správa aplikací