Sestavy Microsoft 365 v Centru pro správu – Sestava aktivit Yammeru

Jako správce Microsoftu 365 vám řídicí panel Sestavy zobrazuje data o využití produktů ve vaší organizaci. Podívejte se na sestavy aktivit v Centru pro správu. Pomocí sestavy aktivit Yammeru můžete pochopit úroveň zapojení vaší organizace do Yammeru tím, že se podíváte na počet jedinečných uživatelů, kteří yammer používají k publikování, lajkování nebo čtení zprávy, a na množství aktivit vygenerovaných v rámci organizace.

Návody se dostat k sestavě aktivit Yammeru?

  1. V Centru pro správu přejděte na Sestavy a pak vyberte Využití.
  2. Na domovské stránce řídicího panelu klikněte na tlačítko Zobrazit další na kartě Yammeru.

Interpretace sestavy aktivit Yammeru

Aktivity v sestavě Yammeru můžete zobrazit tak, že zvolíte kartu Aktivita .

Sestavy Microsoft 365 – Sestava aktivit Microsoft Yammeru.

Vyberte Zvolit sloupce a přidejte nebo odeberte sloupce ze sestavy.

Sestava aktivit Yammeru – zvolte sloupce.

Data sestavy můžete také exportovat do excelového .csv souboru tak, že vyberete odkaz Exportovat . Exportujete tak data všech uživatelů a můžete je dál jednoduše analyzovat řazením a filtrováním.

V sestavě aktivit Yammeru můžete zobrazit trendy za posledních 7, 30, 90 nebo 180 dnů. Pokud ale v sestavě vyberete konkrétní den, zobrazí se v tabulce data za dobu až 28 dnů od aktuálního data (ne data, kdy byla sestava vygenerována).

Položky Popis
Metrika Vysvětlení
Uživatelské jméno
E-mailová adresa uživatele Můžete zobrazit skutečnou e-mailovou adresu nebo toto pole nastavit jako anonymní. Tato mřížka zobrazuje uživatele, kteří se přihlásili k Yammeru pomocí účtu Microsoft 365 nebo se k síti přihlásili pomocí jednotného přihlašování.
Zobrazovaný název
Úplné jméno uživatele. Můžete zobrazit skutečnou e-mailovou adresu nebo toto pole nastavit jako anonymní.
Stav uživatele
Jedna ze tří hodnot: Aktivováno, Odstraněno nebo Pozastaveno. Tyto sestavy zobrazují data aktivních, pozastavených a odstraněných uživatelů. Neobsahují nepotvrzené uživatele, protože nepotvrzení uživatelé nemůžou publikovat, číst ani lajkovat zprávy.
Datum změny stavu (UTC)
Datum, kdy se změnil stav uživatele v Yammeru.
Datum poslední aktivity (UTC)
Poslední datum, kdy uživatel zprávu publikoval, přečetl nebo olajkuje.
Zaúčtována
Počet zpráv, které uživatel publikoval během zadaného časového období.
Číst
Počet konverzací, které uživatel přečetl během zadaného časového období.
Líbilo
Počet zpráv, které se uživateli líbily během zadaného časového období.
Přiřazený produkt
Produkty, které jsou přiřazeny tomuto uživateli.