Povolení nebo zakázání upozornění hypertextových odkazů v aplikacích Office

Úvod

Tento podrobný článek popisuje, jak povolit nebo zakázat zobrazení upozornění pokaždé, když kliknete na hypertextový odkaz v aplikaci Microsoft Office.

Další informace

Důležité

Tato sekce, metoda, nebo úkol obsahují kroky popisující, jak upravit registr. Úprava registru nesprávným způsobem může způsobit vážné problémy. Proto vždy pečlivě zkontrolujte, jestli postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování, obnově a úpravách registru naleznete v části Jak zálohovat a obnovit registr v systému Windows.

Když v aplikacích Microsoft Office kliknete na hypertextový odkaz nebo objekt, který odkazuje na spustitelný soubor, zobrazí se následující zpráva s upozorněním:

Opening "path/filename". 

Hyperlinks can be harmful to your computer and data. To protect your computer, click only those hyperlinks from trusted sources. Do you want to continue? 

K tomuto chování dochází bez ohledu na nastavení úrovně zabezpečení.

Poznámka

Chcete-li vyhledat nastavení úrovně zabezpečení, přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Makro a klikněte na příkaz Zabezpečení.

Při otevření obrázků TIFF nebo souborů MDI (Microsoft Document Imaging) se navíc zobrazí následující zpráva upozornění:

Opening path/filename. 

Some files can contain viruses or otherwise be harmful to your computer. It is important to be certain that this file is from a trustworthy source. Would you like to open this file?

Tato zpráva upozornění se zobrazí i v případě, že jste již implementovali klíč registru, který popisuje tento článek. Tato zpráva upozornění pochází ze souboru HLINK.dll při zpracování navigace pomocí odkazů. Zprávu s upozorněním na hypertextový odkaz Microsoft Office můžete odlišit od zprávy upozornění HLINK tak, že vyhledáte uvozovky kolem cesty k souboru ve zprávě s upozorněním. Zpráva Microsoft Office obsahuje uvozovky. Zpráva HLINK neobsahuje uvozovky. Microsoft Office se snaží zjistit, jestli je samotný typ souboru nebezpečný, kontrolou přípony, identifikátoru progid, ID třídy a typu MIME dokumentu.

Chcete-li povolit nebo zakázat upozornění hypertextových odkazů v aplikacích Microsoft Office při použití adresy https://, adresy notes:// nebo adresy ftp://, je nutné vytvořit nový podklíč registru. Postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.

 2. V dialogovém okně Otevřít zadejte regedit a potom klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka

  • Je nutné upravit pouze jeden z těchto podklíčů registru. Nemusíte upravovat obojí.
  • Pokud podklíč zabezpečení již existuje, přejděte přímo ke kroku 6 po výběru podklíče zabezpečení.
 3. Vyhledejte a vyberte následující podklíč registru (pokud podklíč neexistuje, vytvořte jej ručně): HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\xx.0\Common

  Poznámka V tomto podklíči nahraďte "xx.0" 12.0 pro Office 2007, 14.0 pro Office 2010, 15.0 pro Office 2013 a 16.0 pro Office 2016 a novější.

 4. Klepněte na podklíč registru, v nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a klepněte na tlačítko Klíč.

 5. Zadejte zabezpečení a stisknutím klávesy Enter pojmenujte klávesu.

 6. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.

 7. Napište DisableHyperlinkWarning a stisknutím klávesy Enter položku pojmenujte.

 8. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši DisableHyperlinkWarninga klepněte na příkaz Změnit.

 9. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD klikněte na Desetinné číslo a potom do pole Údaj hodnoty zadejte 1 nebo 0.

  Poznámka

  Hodnota 0 povolí zprávu s upozorněním na hypertextový odkaz. Hodnota 1 zakáže zprávu s upozorněním na hypertextový odkaz.

 10. Klikněte na OK.

 11. Ukončete program Editor registru.

Chcete-li zakázat zobrazení upozornění zabezpečení pro konkrétní protokol, postupujte takto:

 1. Klikněte na Start, klikněte na Spustit, zadejte příkaz regedit a poté klikněte na OK.

 2. Vyhledejte následující podklíč registru:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\xx.0\Common\Security\Trusted Protocols\All Applications

  Poznámka V tomto podklíči nahraďte "xx.0" 12.0 pro Office 2007, 14.0 pro Office 2010, 15.0 pro Office 2013 a 16.0 pro Office 2016 a novější.

 3. Klepněte na podklíč Všechny aplikace.

 4. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na tlačítko Klíč.

 5. Zadejte název protokolu, který chcete vyloučit. Pokud například chcete zakázat zobrazení upozornění zabezpečení pro protokol Notes:, zadejte Notes:.

  Poznámka Ujistěte se, že jste zahrnuli dvojtečku (:) Znak.

 6. Stiskněte klávesu ENTER.

 7. Ukončete program Editor registru.

Pokud se stále zobrazuje zpráva s upozorněním

Po zakázání zpráv s upozorněním se může stále zobrazovat zpráva s upozorněním ze systému Microsoft Windows. Pokud po provedení kroků v tomto článku budete i nadále dostávat upozornění, vyřešte problém pomocí jedné z následujících metod.

Poznámka

Metoda 1 se vztahuje pouze na systém Windows XP a na starší verze systému Windows. V systémech Windows Vista a novějších verzích systému Windows použijte metodu 2.

Metoda 1: Vypněte možnost Potvrdit otevření po stažení pro typ souboru, který se pokoušíte otevřít

 1. Poklepejte na položku Tento počítač.
 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti složky.
 3. Na kartě Typy souborů vyberte příslušnou příponu názvu souboru (například WMV) v poli Registrované typy souborů a potom klikněte na tlačítko Upřesnit.
 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Potvrdit otevření po stažení a potom klepněte na tlačítko OK.
 5. V dialogovém okně Možnosti složky klepněte na tlačítko Zavřít.

Metoda 2: Upravte podklíč registru HKEY_CLASSES_ROOT\<CLSID>\EditFlags

Tuto metodu použijte, pokud zpráva upozornění ovlivní více počítačů.

Chcete-li zprávu upozornění zakázat, postupujte takto:

 1. Klikněte na Start, klikněte na Spustit, zadejte příkaz regedit a poté klikněte na OK.

 2. Vyhledejte následující podklíč registru:

  HKEY_CLASSES_ROOT\<CLSID>\EditFlags

  Pokud je například přípona názvu souboru WMV, vyberte HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags

 3. Klepněte na příkaz EditFlags a v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přejmenovat.

 4. Zadejte OldEditFlags a stiskněte klávesu ENTER.

 5. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a klikněte na hodnotu DWORD.

 6. Zadejte EditFlags a stiskněte klávesu ENTER.

 7. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Změnit.

 8. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD klepněte v části Základníšestnáctkové.

 9. Zadejte 10000 a klepněte na tlačítko OK.

Chcete-li znovu povolit zprávu upozornění, postupujte takto:

 1. Klikněte na Start, klikněte na Spustit, zadejte příkaz regedit a poté klikněte na OK.

 2. Vyhledejte následující podklíč registru:

  HKEY_CLASSES_ROOT\<CLSID>\EditFlags

 3. Klepněte na příkaz EditFlags a v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Změnit.

 4. Zadejte 0 a klepněte na tlačítko OK.

Poznámka

I po provedení těchto kroků se při otevření souborů v chráněném zobrazení zobrazí zpráva s upozorněním.

Byly potíže vyřešeny?

Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.