Sdílet prostřednictvím


Sdílení odkazu na záznam CRM

Můžete zkopírovat odkaz na CRM a poté ho sdílet v chatu Teams nebo e-mailové zprávě. Když vložíte odkaz na záznam CRM do chatu v Teams, rozvine se do bohaté adaptivní karty. Když vložíte odkaz na záznam CRM do e-mailové zprávy, vloží se odkaz na záznam.

  1. Otevřete podokno Copilot for Sales.

  2. Na kartě (typ záznamu) přesuňte ukazatel myši na záznam, na který chcete zkopírovat odkaz, vyberte Další akce (…) >Zkopírovat odkaz.

    Snímek obrazovky znázorňující kopírování odkazu na záznam.

    Případně můžete vybrat záznam a otevřít jeho údaje a poté vybrat Další akce (…) >Kopírovat odkaz.

    Snímek obrazovky znázorňující kopírování odkazu z údajů záznamu.

  3. Vložte odkaz do chatu nebo e-mailu Teams.