Hypertextové odkazy v aplikaci Outlook nefungují

Původní číslo KB: 310049

Příznaky

Předpokládejme, že jste aplikaci Internet Explorer v systému Windows nastavili jako výchozí prohlížeč. Když v aplikaci Microsoft Outlook vyberete hypertextový odkaz, zobrazí se v závislosti na verzi aplikace Outlook jedna z následujících chybových zpráv:

Operace byla zrušena z důvodu omezení platných pro tento počítač. Obraťte se na správce systému.

Zásady organizace brání v dokončení této akce. Chcete-li získat další informace, kontaktujte helpdesk.

Řešení

Při řešení tohoto problému použijte tyto metody v uvedeném pořadí. Po provedení každé metody ověřte, zda jsou potíže vyřešeny.

Metoda 1: Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer

Internet Explorer 11 a Internet Explorer 10

Upozornění

Pokud používáte Windows 10, Windows 8.1 nebo Windows 8, pokračujte metodou 2.

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer.

 2. Vyberte Nástroje>Možnosti Internetu.

 3. Vyberte Upřesnit>>Obnovit.

  Snímek obrazovky karty Upřesnit v Možnosti Internetu.

 4. V okně Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer vyberte možnost Odstranit osobní nastavení>Obnovit.

  Snímek obrazovky okna Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer.

 5. Po dokončení vyberte možnost Zavřít.

  Snímek obrazovky možnosti zavření v okně Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer.

 6. Ukončete aplikaci Internet Explorer a znovu ji spusťte.

 7. Vyberte Nástroje>Možnosti Internetu.

 8. Vyberte Programy>Nastavit programy.

  Snímek obrazovky karty Programy v Možnosti Internetu.

 9. Vyberte Nastavit výchozí programy.

  Snímek obrazovky s možností Nastavit výchozí programy v okně Výchozí programy.

 10. V seznamu Programy vyberte možnost Microsoft Outlook>Nastavit tento program jako výchozí.

  Snímek obrazovky okna Nastavit výchozí programy, když v seznamu programů vyberete Microsoft Outlook.

 11. Přejděte zpět nahoru na začátek seznamu výchozích programů a zvýrazněte Internet Explorer a vyberte možnost Nastavit tento program jako výchozí.

  Snímek obrazovky okna Nastavit výchozí programy, když v seznamu programů vyberete Internet Explorer.

 12. Vyberte OK a zavřete dialogové okno Výchozí programy.

Internet Explorer 9

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer.

 2. Vyberte Nástroje>Možnosti Internetu.

 3. Vyberte Upřesnit>>Obnovit.

  Snímek obrazovky tlačítka Resetovat na kartě Upřesnit v nabídce Možnosti Internetu.

 4. V okně Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer vyberte možnost Odstranit osobní nastavení>Obnovit.

  Snímek obrazovky možnosti Odstranit osobní nastavení v okně Obnovit nastavení Internetu.

 5. Po dokončení vyberte možnost Zavřít.

  Snímek obrazovky možnosti zavření v okně Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer v IE9.

 6. Restartujte aplikaci Internet Explorer.

 7. Vyberte Nástroje>Možnosti Internetu.

 8. Vyberte Programy>Nastavit programy.

  Snímek obrazovky možnosti Nastavit programy v Možnosti Internetu v IE9.

 9. Vyberte Nastavit výchozí programy.

  Snímek obrazovky s možností Nastavit výchozí programy.

 10. V seznamu Programy vyberte možnost Microsoft Outlook>Nastavit tento program jako výchozí.

 11. Vyberte OK a poté zavřete dialogové okno Výchozí programy.

 12. V dialogovém okně Možnosti Internetu vyberte kartu Programy a poté vyberte možnost Nastavit jako výchozí v části Výchozí webový prohlížeč.

  Snímek obrazovky karty Programy v nabídce Možnosti Internetu.

 13. Vyberte OK.

Internet Explorer 8 a Internet Explorer 7

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer.
 2. V nabídce Nástroje vyberte Možnosti Internetu.
 3. Vyberte Upřesnit>>Obnovit.
 4. Vyberte Programy>Nastavit programy.
 5. Vyberte Nastavit výchozí programy.
 6. Vyberte Microsoft Outlook>Nastavit tento program jako výchozí.
 7. Vyberte OK a poté zavřete dialogové okno Výchozí programy.
 8. V dialogovém okně Možnosti Internetu vyberte kartu Programy a poté vyberte možnost Nastavit jako výchozí v části Výchozí webový prohlížeč.
 9. Vyberte OK.

Internet Explorer 6

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer.

 2. V nabídce Nástroje vyberte Možnosti Internetu.

 3. Vyberte Programy>Obnovit nastavení webu.

 4. V části Internetové programy se ujistěte, že je vybrán správný e-mailový program.

 5. Zaškrtněte políčko Aplikace Internet Explorer by měla zkontrolovat, zda je nastavena jako výchozí prohlížeč.

 6. Vyberte Použít>OK.

  Poznámka

  Při spuštění aplikace Internet Explorer se může zobrazit následující zpráva:
  Aplikace Internet Explorer není nastavena jako výchozí prohlížeč. Chcete ji nastavit jako výchozí prohlížeč?

  Pokud obdržíte tuto zprávu, vyberte Ano.

Metoda 2 – Export a import klíče registru z jiného počítače

Tato část je určena pouze pro pokročilé uživatele počítače. Potřebujete-li pomoc s pokročilým řešením problémů, požádejte správce systému nebo se obraťte na podporu společnosti Microsoft.

Důležité

Dodržujte prosím pečlivě postup uvedený v této části. V případě nesprávné úpravy registru by mohly nastat závažné problémy. Před zahájením úprav vytvořte zálohu registru pro případ, že by nastaly potíže.

Poznámka

Tuto metodu použijte pouze v případě, že dřívější pokyny pro jednotlivé prohlížeče nefungují k vyřešení tohoto problému.

Krok 1: Exportujte klíč registru z jiného počítače

 1. V počítači, kde se tento problém nevyskytuje, vyberte Start>Spustit.

 2. Do pole Otevřítzadejte regedit a poté vyberte OK.

 3. Vyhledejte a vyberte podklíč registru: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\htmlfile\shell\open\command.

 4. V nabídce Soubor nebo Registr (v závislosti na vašem operačním systému) vyberte možnost Exportovat.

  Snímek obrazovky nabídky Soubor v Editoru registru.

 5. Poznamenejte si umístění, do kterého bude soubor uložen.

 6. Zadejte jedinečný název souboru a poté vyberte Uložit.

 7. Ukončete program Editor registru.

Krok 2: Importujte klíč registru

 1. Zkopírujte exportovaný klíč registru na plochu v problémovém počítači.

 2. Dvakrát klikněte na tento soubor REG.

  Může se zobrazit následující zpráva:

  Windows 10, Windows 8.1, and Windows 8

  Přidání informací může neúmyslně změnit nebo odstranit hodnoty a způsobit, že komponenty přestanou správně fungovat. Pokud zdroji těchto informací v souboru C:Users<yourlogon>Desktop\regkey.reg nedůvěřujete, nepřidávejte je do registru.

  Windows 7

  Opravdu chcete přidat informace v jednotce: soubor umístění byl zkopírován do \název souboru.reg do registru?

 3. Vyberte Ano>OK.

Krok 3: Ověřte, že řetězec (výchozí) hodnota klíče HKEY_CLASSES_ROOT .html je htmlfile

 1. Vyberte možnost Start>Spustit.

 2. Do pole Otevřítzadejte regedit a poté vyberte OK.

 3. Vyhledejte a vyberte podklíč registru: HKEY_CLASSES_ROOT \.html.

 4. Ujistěte se, že hodnota řetězce (výchozí) je htmlfile. Pokud to není htmlfile, klikněte pravým tlačítkem na (Výchozí), vyberte Upravit, zadejte htmlfile do pole Údaj hodnoty a poté vyberte OK.

 5. Ukončete program Editor registru.