Email nemusí být doručena v naplánovaném čase, pokud je ve zprávě Outlooku povolená možnost Do not deliver before (Nedoručovat před).

Příznaky

Pokud povolíte možnost Nedoručovat před odložení doručení e-mailové zprávy aplikace Microsoft Office Outlook, zpráva nemusí být doručena v naplánovaný čas.

Příčina

K tomuto chování může dojít, pokud jsou splněny následující podmínky:

  • Outlook je spuštěný v režimu Cached Exchange.
  • Aplikace Outlook není spuštěna v naplánovaném čase odloženého doručení.

Další informace

Když je Outlook spuštěný v režimu Cached Exchange, používá místní offline soubor složek (.ost). Tento soubor se pravidelně synchronizuje se serverem. Pokud povolíte možnost Do not deliver before (Nedoručovat před ) pro odložení doručení zprávy, zpráva se odloží do místní složky Pošta k odeslání, nikoli na server. Proto zpráva nebude doručena z místního souboru .ost, pokud je aplikace Outlook spuštěna, pokud je zpráva naplánována na doručení. K tomuto chování nedochází v případě, že outlook běží v online režimu.

Řešení

Chcete-li toto chování obejít, povolte možnost Nedoručovat před odložení doručení zprávy, pokud je aplikace Outlook spuštěna v online režimu.