Epizoda

Úvod do WebGL 3D s HTML5 a Babylon.js: (04) Principy materiálů a vstupů

Přečtěte si o materiálech, shaderůch a o tom, jak pracovat se vstupy.

Kompletní osnova kurzu: