Úvod do služby Azure Firewall

Začátečník
Administrator
Solution Architect
Technology Manager
DevOps Engineer
Azure Firewall
Azure Firewall Manager

Popište, jak Azure Firewall chrání prostředky služby Azure Virtual Network, včetně funkcí služby Azure Firewall, pravidel, možností nasazení a správy pomocí Azure Firewall Manageru.

Cíle výuky

Po dokončení tohoto modulu budete umět:

  • Vysvětlete, jak služba Azure Firewall a Azure Firewall Manager spolupracují na ochraně virtuálních sítí Azure.
  • Vyhodnoťte, jestli je Azure Firewall správným řešením pro ochranu virtuálních sítí Azure před škodlivým příchozím a odchozím provozem.
  • Vyhodnoťte, jestli je Azure Firewall Premium správným řešením pro ochranu virtuálních sítí Azure před škodlivým příchozím a odchozím provozem.
  • Vyhodnoťte, jestli je Azure Firewall Manager správným řešením pro nasazení zásad napříč několika branami firewall.
  • Identifikujte a popište případy použití služby Azure Firewall a Azure Firewall Manageru.

Požadavky

Abyste si z tohoto modulu odnesli co nejvíce, měli byste mít:

  • Znalost Azure na úrovni začátečníka, včetně Zóny dostupnosti, virtuálních sítí Azure a ExpressRoute
  • Znalost sítí na úrovni začátečníka, včetně IP adres, veřejných a privátních IP adres, hvězdicové síťové topologie, podsítí a síťových paketů.
  • Znalost cloud computingu na úrovni začátečníka, včetně škálovatelnosti a dostupnosti