Sdílet prostřednictvím


Co je Kubernetes s podporou Azure Arc?

Kubernetes s podporou Azure Arc umožňuje připojit clustery Kubernetes spuštěné kdekoli, abyste je mohli spravovat a konfigurovat v Azure. Díky správě všech prostředků Kubernetes v jedné řídicí rovině můžete povolit konzistentnější prostředí vývoje a provozu pro spouštění aplikací nativních pro cloud kdekoli a na libovolné platformě Kubernetes.

Když se do clusteru nasadí agenti Azure Arc, zahájí se odchozí připojení k Azure pomocí standardního ssl pro zabezpečení přenášených dat.

Jakmile jsou clustery připojené k Azure, jsou reprezentované jako vlastní prostředky v Azure Resource Manageru a dají se uspořádat pomocí skupin prostředků a označování.

Podporované distribuce Kubernetes

Kubernetes s podporou Azure Arc funguje s libovolnými clustery Kubernetes certifikovanými pro CLOUD Native Computing Foundation (CNCF). To zahrnuje clustery běžící na jiných poskytovatelích veřejného cloudu (například GCP nebo AWS) a clusterech běžících v místním datovém centru (například VMware vSphere nebo Azure Stack HCI).

Tým Azure Arc spolupracuje s klíčovými oborovými partnery na ověření shody jejich distribucí Kubernetes s podporou Azure Arc.

Scénáře a vylepšené funkce

Jakmile jsou clustery Kubernetes připojené k Azure, můžete škálovat: