jQuery DataTables 1.8.2

Následující soubory pro moduly plug-in jQuery DataTables jsou hostované ve službě CDN: