Webové rozhraní API v ASP.NET, 1. část: První webové rozhraní API

Jon Galloway

Poznámka

Toto video obsahuje informace z předběžné verze webového rozhraní API ASP.NET. Informace o tom, co se změnilo, najdete v aktualizovaném ukázkovém kódu na adrese https://code.msdn.microsoft.com/ASPNET-Web-API-JavaScript-d0d64dd7

▶ Podívejte se na video (3 minuty)