Výběr barvy

Joe Stagner

Toto video ukazuje, jak používat nový ovládací prvek Výběr barvy ze sady Microsoft AJAX Control Toolkit.

▶ Přehrát video (9 minut)