[Postupy:] Chcete nakonfigurovat ovládací prvek kalendáře ASP.NET AJAX?

Joe Stagner

V tomto videu vidíme ukázku různých dostupných možností pro konfiguraci vzhledu a chování rozšiřujícího ovládacího prvku Calendar z ASP.NET AJAX Control Toolkit.

▶ Podívejte se na video (8 minut)