[Postupy:] Používáte extender zaškrtávacího políčka ASP.NET AJAX MutuallyExclusive?

Joe Stagner

Ovládací prvek MutuallyExclusive z ASP.NET AJAX Control Toolkit umožňuje vývojáři nakonfigurovat několik zaškrtávacích políček jako vzájemně se vylučujících, což zajišťuje, že uživatel může zaškrtnout pouze jednu možnost. Seznam přepínačů sice poskytuje podobné chování, ale když uživatel klikne na zaškrtávací políčko, je ovládací prvek MutuallyExclusive ideální pro příjem potvrzení od uživatele, jako je přijetí nebo nepřijetí podmínek použití.

▶ Podívejte se na video (10 minut)