Vytvoření a používání webové služby s podporou jazyka AJAX na webu

Rob Windsor

Visual Studio 2008 umožňuje vytvářet ASP.NET vlastní webové služby, ke kterým máte přístup z klientských skriptů. Tento názorný postup ukazuje, jak vytvořit webovou službu s podporou AJAX a používat její metody z klientského skriptu spuštěného v samostatné webové aplikaci.

▶ Podívejte se na video (12 minut)