[Postupy:] Zjistěte, jestli došlo k asynchronnímu zpětnému odeslání?

Joe Stagner

Metoda Page_Load webového formuláře ASP.NET se spustí během standardního postbacku na celou stránku nebo asychnronního částečného odeslání stránky. V tomto videu se dozvíte, jak můžeme pomocí ASP.NET AJAX ScriptManager určit, jestli došlo k zpětnému vrácení UpdatePanel, což nám umožňuje podmíněně spouštět kód.

▶ Podívejte se na video (5 minut)