Použití ověřování atributů v aplikacích ASP.NET dynamických dat

Joe Stagner

Toto video vás seznámí s úpravou částečných tříd ve vrstvě přístupu k datům naší aplikace dynamic data a umožní nám začít používat atributy tím, že se zaměříme na atributy ověřování. Toto ověření vrstvy přístupu k datům je vhodnější než ověřování na vrstvě uživatelského rozhraní a velmi snadno se provádí s ASP.NET dynamickými daty.

▶ Podívejte se na video (11 minut)