ASP.NET 4 "Rychlý přístup" – dynamická metadata

Joe Stagner

V tomto videu se dozvíte o vlastnostech Page.MetaKeywords a Page.MetaDescription, které umožňují dynamicky nastavit metadata stránky za běhu.

▶ Podívejte se na video (5 minut)