Použití funkcí rozložení nástroje WebMatrix

podle Advaiya

V části 4 se naučíte, jak rozložení používat v nástroji WebMatrix pro společný kód na vašich stránkách.

▶ Přehrát video (5 minut)