ASP.NET ladění WebHooků

Ladění v Azure

Pokud chcete ladit webovou aplikaci při spuštění v Azure, projděte si kurz Řešení potíží s webovou aplikací v Azure App Service pomocí sady Visual Studio.

Ladění se zdrojem a symboly

Kromě ladění vlastního kódu je možné ladit přímo do Microsoftu ASP.NET WebHooky a ve skutečnosti do celého .NET. To funguje bez ohledu na to, jestli ladíte místně nebo vzdáleně. Nejprve nakonfigurujte sadu Visual Studio tak, aby našla zdroj a symboly, a to tak, že přejdete na Ladění a pak na Možnosti a nastavení. Nastavte možnosti takto:

Možnosti a nastavení

Pak přidejte odkaz na symbolsource.org pro stažení zdroje a symbolů. V nabídce výše přejděte na kartu Symboly a jako umístění symbolu přidejte následující:

http://srv.symbolsource.org/pdb/Public

Kromě toho se ujistěte, že adresář mezipaměti má krátký název. v opačném případě můžou být názvy souborů příliš dlouhé, což způsobí, že se symboly nenačtou. Ukázková cesta je:

C:\SymCache

Nastavení by mělo vypadat nějak takto:

Příklad umístění souboru symbolu možnosti