Get-AksHciVersion

Synopse

Získejte aktuální verzi Azure Kubernetes Service Kubernetes na Azure Stack HCI a Windows Serveru.

Syntax

Získání aktuální verze

Get-AksHciVersion 
             

Description

Získejte aktuální verzi Azure Kubernetes Service Kubernetes na Azure Stack HCI a Windows Serveru.

Příklady

Získání aktuální verze

Get-AksHciVersion

Další kroky

Referenční informace k PowerShellu AksHci