Get-AzureStackStampInformation

Stručný obsah

Získá informace o razítku.

Syntax

Get-AzureStackStampInformation [-AsJob]

Description

Importuje modul klienta EHK a spustí akční plán pro cloudovou roli na službě EHK.

Příklady

Příklad 1

Get-AzureStackStampInformation

Parametry

– AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Další kroky

Informace o přístupu a používání privilegovaného koncového bodu najdete v tématu použití privilegovaného koncového bodu v centru Azure Stack.