New-CloudAdminUser

Syntaxe

New-CloudAdminUser [[-Password] <Object>] [[-UserName] <Object>] [-AsJob]

Parametry

-Password

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 1
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-UserName

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 0
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Další kroky

Informace o tom, jak získat přístup k privilegovaný koncový bod a jak ho používat, najdete v tématu Použití privilegovaného koncového bodu v Azure Stack Hub.