Repair-VirtualDisk

Syntax

Repair-VirtualDisk [-CimSession <Object>] [-WhatIf] [-PassThru] [-Name <Object>] [-InputObject <Object>]
 [-Confirm] [-UniqueId <Object>] [-ThrottleLimit <Object>] [-AsJob] [[-FriendlyName] <Object>]

## Parameters

### -AsJob


```yaml
Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

– CimSession

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases: Session

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-Confirm

Před spuštěním rutiny zobrazí výzvu k potvrzení.

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases: cf

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-FriendlyName

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: 0
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

– Položky InputObject

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-Name

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

– PassThru

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-ThrottleLimit

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-UniqueId

Type: Object
Parameter Sets: (All)
Aliases: Id

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-WhatIf

Zobrazuje, co by se stalo při spuštění rutiny. Rutina není spuštěna.

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases: wi

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Vstupy

System.String[]

Microsoft. Management. Infrastructure. CimInstance []

Výstupy

Microsoft. Management. Infrastructure. CimInstance

microsoft. Management. Infrastructure. CimInstance # ROOT/Microsoft/Windows/Storage/MSFT_VirtualDisk

Další kroky

Informace o přístupu a používání privilegovaného koncového bodu najdete v tématu použití privilegovaného koncového bodu v centru Azure Stack.