Set-AzSLegalNotice

Synopse

Nastaví popisek a text právních oznámení.

Syntax

Set-AzSLegalNotice [-Caption <String>] [-Text <String>]

Description

Nastaví popisek právních oznámení a text, který se zobrazí:

  • Po přihlášení pomocí rutiny Enter-PSSession .

nebo

  • Při otevírání nové instance portálu Azure Stack Hub Portal.

Příklady

Příklad 1

Set-AzSLegalNotice -Caption "New caption" -Text "First line\nSecond line\n"

Parametry

-Caption (Titulky)

Titulek s právním oznámením.

Type: String
Parameter Sets: (All)
Aliases:
Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-Text

Text právní zprávy, který se zobrazuje pod popiskem.

Type: String
Parameter Sets: (All)
Aliases:
Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Další kroky

Informace o tom, jak získat přístup k privilegovaný koncový bod a jak ho používat, najdete v tématu Použití privilegovaného koncového bodu v Azure Stack Hub.