Set-Telemetry

Synopse

Povolí nebo zakáže přenos telemetrických dat do Microsoftu.

Syntax

Set-Telemetry [-Disable] [-Enable] [-AsJob]

Description

Rutina Set-Telemetry umožňuje řídit, jestli se mají do Microsoftu odeslat telemetrická data, změnou odpovídajícího nastavení v registru.

Konkrétně tato rutina nakonfiguruje zásady skupiny domény tak, aby nastavily hodnotu registru telemetrie na 0 a zastavily spuštění služby Windows UTC na všech virtuálních počítači a hostitelích infrastruktury.

Příklady

Příklad 1

Set-Telemetry -Enable

Příklad 2

Set-Telemetry -Disable

Parametry

-Enable (Povolit)

Umožňuje přenos telemetrických dat do Microsoftu.

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: False
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-Disable (Zakázat)

Zakáže přenos telemetrických dat do Microsoftu.

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: False
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Další kroky

Informace o tom, jak získat přístup k privilegovaný koncový bod a jak ho používat, najdete v tématu Použití privilegovaného koncového bodu v Azure Stack Hub.