Get-AksHciUpdates

Synopse

Uveďte dostupné aktualizace Kubernetes pro Azure Kubernetes Service v Azure Stack HCI a Windows Serveru.

Syntax

Get-AksHciUpdates

Description

Uveďte dostupné aktualizace Kubernetes pro Azure Kubernetes Service v Azure Stack HCI a Windows Serveru.

Příklady

Příklad

Get-AksHciUpdates

Další kroky

Referenční informace k PowerShellu pro AksHci