Install-AksHci

Synopse

Nainstalujte Azure Kubernetes Service na hybridní agenty/služby a hostitele AKS.

Syntax

Install-AksHci

Description

Nainstalujte Azure Kubernetes Service na hybridní agenty/služby a hostitele AKS.

Příklady

Příklad

Install-AksHci

Další kroky

Referenční informace k PowerShellu pro AksHci