New-AksHciNetworkSetting

Synopse

Vytvořte objekt pro novou virtuální síť pro hostitele AKS.

Syntax

Konfigurace virtuální sítě DHCP

Konfigurace DHCP bez sítě VLAN:

New-AksHciNetworkSetting -name <String>
             -vswitchName <String>
             -vipPoolStart <IP address>
             -vipPoolEnd <IP address>

Konfigurace DHCP s sítí VLAN:

New-AksHciNetworkSetting -name <String>
             -vswitchName <String>
             -vipPoolStart <IP address>
             -vipPoolEnd <IP address>
             -vlanID <int>

Konfigurace virtuální sítě se statickými IP adresami

Konfigurace statických IP adres bez sítě VLAN:

New-AksHciNetworkSetting -name <String>
             -vswitchName <String>
             -gateway <String>
             -dnsServers <String[]>
             -ipAddressPrefix <String>
             -vipPoolStart <IP address>
             -vipPoolEnd <IP address>
             -k8sNodeIpPoolStart <IP address>
             -k8sNodeIpPoolEnd <IP address>      

Konfigurace statických IP adres s využitím sítě VLAN:

New-AksHciNetworkSetting -name <String>
             -vswitchName <String>
             -gateway <String>
             -dnsServers <String[]>
             -ipAddressPrefix <String>
             -vipPoolStart <IP address>
             -vipPoolEnd <IP address>
             -k8sNodeIpPoolStart <IP address>
             -k8sNodeIpPoolEnd <IP address>
             -vlanID <int>       

Description

Vytvořte virtuální síť pro nastavení PROTOKOLU DHCP nebo statické IP adresy nástroje pro vyrovnávání zatížení a virtuálního počítače uzlu Kubernetes v hostiteli AKS. Tato rutina vrátí objekt VirtualNetwork, který je možné použít později v konfiguračních krocích při nasazování hostitele AKS.

Příklady

Poznámka

Hodnoty uvedené v následujících příkladech je potřeba přizpůsobit vašemu prostředí.

Nasazení s prostředím statických IP adres bez sítě VLAN

$vnet = New-AksHciClusterNetwork -name <String> -vswitchName <String> -gateway <String> -dnsServers <String[]> -ipAddressPrefix <String> -vipPoolStart <IP address> -vipPoolEnd <IP address> -k8sNodeIpPoolStart <IP address> -k8sNodeIpPoolEnd <IP address>
Set-AksHciConfig -workingDir c:\clusterstorage\volume1\workingDir -cloudConfigLocation c:\clusterstorage\volume1\Config -vnet $vnet -cloudservicecidr "172.16.10.10/16"

Nasazení s využitím prostředí statických IP adres a sítě VLAN

$vnet = New-AksHciNetworkSetting -name myVnet1 -vswitchName "External" -k8sNodeIpPoolStart "172.16.10.1" -k8sNodeIpPoolEnd "172.16.10.255" -vipPoolStart "172.16.255.0" -vipPoolEnd "172.16.255.254" -ipAddressPrefix "172.16.0.0/16" -gateway "172.16.0.1" -dnsServers "172.16.0.1" -vlanID 7
Set-AksHciConfig -workingDir c:\clusterstorage\volume1\workingDir -cloudConfigLocation c:\clusterstorage\volume1\Config -vnet $vnet -cloudservicecidr "172.16.10.10/16"

Nasazení s prostředím statických IP adres bez sítě VLAN

$vnet = New-AksHciClusterNetwork -name <String> -vswitchName <String> -gateway <String> -dnsServers <String[]> -ipAddressPrefix <String> -vipPoolStart <IP address> -vipPoolEnd <IP address> -k8sNodeIpPoolStart <IP address> -k8sNodeIpPoolEnd <IP address>
Set-AksHciConfig -workingDir c:\clusterstorage\volume1\workingDir -cloudConfigLocation c:\clusterstorage\volume1\Config -vnet $vnet -cloudservicecidr "172.16.10.10/16"

Nasazení s využitím prostředí DHCP a sítě VLAN

$vnet = New-AksHciNetworkSetting -name dhcpvnet -vswitchName "External" -vipPoolStart "172.16.255.0" -vipPoolEnd "172.16.255.254" -vlanID 7
Set-AksHciConfig -workingDir c:\clusterstorage\volume1\workingDir -cloudConfigLocation c:\clusterstorage\volume1\Config -vnet $vnet -cloudservicecidr "172.16.10.10/16"

Parametry

-Jméno

Popisný název vaší virtuální sítě Název musí obsahovat všechna malá písmena a číslice.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-vswitchName

Název externího přepínače. Pokud chcete získat seznam názvů dostupných přepínačů, spusťte příkaz Get-VMSwitch.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-Brána

IP adresa výchozí brány podsítě.

Type: System.String
Parameter Sets: (StaticIP)
Aliases:

Required: False (This is required when creating a network with a static IP.)
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-dnsServers

Vyžaduje se při vytváření sítě se statickou IP adresou. Pole IP adres odkazujících na servery DNS, které se mají použít pro podsíť. Je možné zadat minimálně jeden server a maximálně 3 servery. tj. "8.8.8.8","192.168.1.1".

Type: System.String[]
Parameter Sets: (StaticIP)
Aliases:

Required: False (This is required when creating a network with a static IP.)
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-ipAddressPrefix

Předpona adresy, která se má použít pro přiřazení statické IP adresy.

Type: System.String
Parameter Sets: (StaticIP)
Aliases:

Required: False (This is required when creating a network with a static IP.)
Position: Named
Default value: external
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-vipPoolStart

Počáteční IP adresa fondu virtuálních IP adres. Adresa musí být v rozsahu, který obsluhuje server DHCP, nebo v rozsahu uvedeném v cidr podsítě. IP adresy ve fondu VIRTUÁLNÍCH IP adres se použijí pro server rozhraní API a pro služby Kubernetes. Pokud používáte PROTOKOL DHCP, ujistěte se, že vaše virtuální IP adresy jsou součástí rezervy IP adres DHCP. Pokud používáte statickou IP adresu, ujistěte se, že vaše virtuální IP adresy pocházejí ze stejné podsítě.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-vipPoolEnd

Koncová IP adresa fondu VIRTUÁLNÍCH IP adres. Adresa musí být v rozsahu, který obsluhuje server DHCP, nebo v rozsahu uvedeném v cidr podsítě. IP adresy ve fondu VIRTUÁLNÍCH IP adres se použijí pro server rozhraní API a pro služby Kubernetes. Pokud používáte PROTOKOL DHCP, ujistěte se, že vaše virtuální IP adresy jsou součástí rezervy IP adres DHCP. Pokud používáte statickou IP adresu, ujistěte se, že vaše virtuální IP adresy pocházejí ze stejné podsítě.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: True
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-k8sNodeIpPoolStart

Počáteční IP adresa fondu virtuálních počítačů. Adresa musí být v rozsahu podsítě. To se vyžaduje pro nasazení statických IP adres.

Type: System.String
Parameter Sets: (StaticIP)
Aliases:

Required: False (This is required when creating a network with a static IP.)
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-k8sNodeIpPoolEnd

Koncová IP adresa fondu virtuálních počítačů. Adresa musí být v rozsahu podsítě. To se vyžaduje pro nasazení statických IP adres.

Type: System.String
Parameter Sets: (StaticIP)
Aliases:

Required: False (This is required when creating a network with a static IP.)
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-vlanID

ID sítě vLAN pro zadanou síť. Pokud tento parametr vynecháte, síť nebude označená.

Type: System.Int32
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Další kroky

Referenční informace k PowerShellu pro AksHci