Sync-AksHciBilling

Synopse

Ručně aktivuje synchronizaci záznamů fakturace.

Syntax

Sync-AksHciBilling

Sync-AksHciBilling

Příklady

Příklad

Sync-AksHciBilling

Další kroky

Referenční informace k PowerShellu pro AksHci