Nadcházející zásadní změny

Následující tabulka uvádí všechny nadcházející zásadní změny a vyřazení funkcí pro azure API Management.

Změnit název Datum účinnosti
Aktualizace zdrojových IP adres poskytovatele prostředků 31. března 2023
Aktualizace zdrojových IP adres poskytovatele prostředků 30. září 2023
Vyřazení verzí rozhraní API 30. září 2023
Vyřazení zastaralého portálu (starší verze) Října 2023
Vyřazení brány v0/v1 v1 v místním prostředí 1. října 2023
Vyřazení platformy stv1 31. srpna 2024
Vyřazení zprostředkovatele identity ADAL založeného na Azure AD nebo Azure AD B2C 30. září 2025
Aktualizace koncového bodu CAPTCHA 30. září 2025