Správa cenové úrovně účtu Azure Maps

Cenovou úroveň účtu Azure Maps můžete spravovat prostřednictvím Azure Portal. Po vytvoření účtu Azure můžete také zobrazit nebo změnit cenovou úroveň svého účtu.

Získejte další informace o volbě správné cenové úrovně v Azure Maps.

Poznámka

Přechod na cenovou úroveň Gen 1 není k dispozici pro zákazníky Gen 2 Azure Maps Creator. Gen 1 Azure Maps Creator bude 6. 8. 2021 vyřazen.

Zobrazení cenové úrovně

Zvolenou cenovou úroveň zobrazíte tak, že v nabídce nastavení přejdete na možnost Cenová úroveň .

Zobrazení zvolené cenové úrovně

Změna cenové úrovně

Po vytvoření účtu Azure Maps můžete upgradovat nebo downgradovat cenovou úroveň účtu Azure Maps. Pokud chcete upgradovat nebo downgradovat, přejděte v nabídce nastavení na možnost Cenová úroveň . V rozevíracím seznamu vyberte cenovou úroveň. Poznámka: Výchozí možností je aktuální cenová úroveň. Výběrem tlačítka Uložit uložte zvolenou možnost cenové úrovně.

Poznámka

Pokud upgradujete nebo downgradujete cenovou úroveň svého účtu Azure Maps, nemusíte generovat nové klíče předplatného ani ID klienta (pro ověřování Azure AD).

Změna cenové úrovně

Další kroky

Zjistěte, jak zobrazit metriky využití rozhraní API pro účet Azure Maps: