Vytvoření pracovního prostoru služby Log Analytics

V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit pracovní prostor služby Log Analytics. Když shromáždíte protokoly a data, ukládají se tyto informace do pracovního prostoru. Pracovní prostor má jedinečné ID pracovního prostoru a ID prostředku. Název pracovního prostoru musí být pro danou skupinu prostředků jedinečný. Po vytvoření pracovního prostoru nakonfigurujte zdroje dat a řešení tak, aby se v něm ukládaly jejich data.

Pracovní prostor služby Log Analytics potřebujete, pokud shromažďujete data z:

 • Prostředky Azure ve vašem předplatném.
 • Místní počítače monitorované nástrojem System Center Operations Manager.
 • Kolekce zařízení z Configuration Manager.
 • Diagnostika nebo protokolování dat ze služby Azure Storage

Vytvoření pracovního prostoru

K vytvoření pracovního prostoru použijte nabídku Pracovních prostorů služby Log Analytics .

 1. V Azure Portal zadejte do vyhledávacího pole Log Analytics. Seznam se průběžně filtruje podle zadávaného textu. Vyberte možnost Pracovní prostory služby Log Analytics.

  Snímek obrazovky znázorňující panel hledání v horní části domovské obrazovky Azure Jak začnete psát, filtruje se seznam výsledků hledání na základě zadaného zadání.

 2. Vyberte Přidat.

 3. V rozevíracím seznamu vyberte předplatné .

 4. Použijte existující skupinu prostředků nebo vytvořte novou.

 5. Zadejte název nového pracovního prostoru služby Log Analytics, například DefaultLAWorkspace. Tento název musí být pro každou skupinu prostředků jedinečný.

 6. Vyberte dostupnou oblast. Další informace najdete na stránce uvádějící oblasti, ve kterých je služba Log Analytics dostupná. V poli Hledat produkt vyhledejte Azure Monitor.

  Snímek obrazovky znázorňující pole, která je potřeba naplnit, na kartě Základy na obrazovce Vytvoření pracovního prostoru služby Log Analytics

 7. Vyberte Zkontrolovat a vytvořit a zkontrolujte nastavení. Pak vyberte Vytvořit a vytvořte pracovní prostor. Použije se výchozí cenová úroveň pro průběžné platby. Dokud nezačnete shromažďovat dostatečné množství dat, nebudou se vám účtovat žádné poplatky. Informace o dalších cenových úrovních najdete v podrobnostech o cenách služby Log Analytics.

Řešení potíží

Když vytvoříte pracovní prostor, který se odstranil během posledních 14 dnů a ve stavu obnovitelného odstranění, operace může mít jiný výsledek v závislosti na konfiguraci pracovního prostoru:

 1. Pokud zadáte stejný název pracovního prostoru, skupinu prostředků, předplatné a oblast jako u odstraněného pracovního prostoru, pracovní prostor se obnoví včetně jeho dat, konfigurace a připojených agentů.

 2. Názvy pracovních prostorů musí být pro skupinu prostředků jedinečné. Pokud použijete název pracovního prostoru, který už existuje nebo je obnovitelně odstraněný, vrátí se chyba. Pokud chcete trvale odstranit obnovitelně odstraněný název a vytvořit nový pracovní prostor s tímto názvem, postupujte takto:

  1. Obnovte pracovní prostor.
  2. Trvale odstraňte tento pracovní prostor.
  3. Vytvořte nový pracovní prostor se stejným názvem.

Další kroky

Teď, když máte k dispozici pracovní prostor, můžete nakonfigurovat shromažďování telemetrických dat monitorování, spouštět prohledávání protokolů pro analýzu těchto dat a přidat řešení pro správu, které vám poskytne více dat a analytických přehledů. Další informace najdete v tématech: