ContainerRegistryRepositoryEvents

Protokoly auditování úložiště služby Azure Container Registry

Kategorie

  • Kontejnery

Řešení

  • LogManagement

Typy prostředků

  • Registry kontejnerů

Sloupce

Sloupec Typ Description
ArtifactType řetězec
CallerIpAddress řetězec
Kategorie řetězec
CorrelationId řetězec
Digest řetězec
DurationMs řetězec
Identita řetězec
LoginServer řetězec
Mediatype řetězec
OperationName řetězec
Oblast řetězec
Repository řetězec
_ResourceId řetězec Jedinečný identifikátor prostředku, ke kterému je záznam přidružený
ResultDescription řetězec
ResultType řetězec
Velikost int
SourceSystem řetězec
_SubscriptionId řetězec Jedinečný identifikátor předplatného, ke kterému je záznam přidružený
Značka řetězec
TenantId řetězec
TimeGenerated datetime
Typ řetězec Název tabulky
Useragent řetězec
UserTenantId řetězec