sys.external_job_streams (Transact-SQL)

Vrátí řádek pro vstupní nebo výstupní objekt externího streamu namapovaný na externí úlohu streamování.

Název sloupce Datový typ Popis
Job_id Int Identifikační číslo objektu pro objekt úlohy streamování Tento sloupec se mapuje na sloupec object_id sys.external_streaming_jobs.
stream_id Int Identifikační číslo objektu datového proudu Tento sloupec se mapuje na sloupec object_id sys.external_streams.
is_input bit 1, pokud je objekt streamu použit vstup pro úlohu streamování, jinak 0.
is_output bit 1, pokud je objekt streamu použit výstup pro úlohu streamování, jinak 0.

Příklad

Toto zobrazení katalogu se používá společně se zobrazeními sys.external_streams katalogu.sys.external_streaming_jobs Níže je zobrazený ukázkový dotaz.

Select
  sj.Name as Job_Name,
  sj.Create_date as Job_Create_date,
  sj.modify_date as Job_Modify_date,
  sj.statement as Stream_Job_Query,
  Input_Stream_Name =
    Case js.is_input
      when 1 then s.Name
      else null
    END,
  output_Stream_Name =
    case js.is_output
      when 1 then s.Name
      else null
    END,
  s.location as Stream_Location
from sys.external_job_streams js
inner join sys.external_streams s on s.object_id = js.stream_id
inner join sys.external_streaming_jobs sj on sj.object_id = js.job_id

Oprávnění

Viditelnost metadat v zobrazeních katalogu je omezená na zabezpečitelné, že uživatel vlastní nebo na kterém má uživatel určité oprávnění. Další informace naleznete v tématu Konfigurace viditelnosti metadat.

Viz také