Posouzení cesty k transformaci

Cloud Adoption Framework poskytuje nástroj pro srovnávací testy zásad správného řízení, který vám pomůže identifikovat mezery ve vaší organizaci napříč šesti klíčovými doménami definovanými v architektuře.

Nástroj pro srovnávací testy zásad správného řízení

Obdržíte personalizovanou zprávu, která popisuje rozdíly mezi vaším současným stavem a obchodními prioritami, a také přizpůsobené zdroje informací, které vám pomohou začít. Zhodnoťte aktuální a budoucí stav a vytvořte vizi pro použití této architektury.

Další kroky

Začněte svou cestu zásad správného řízení s malou, snadno implementovanou sadou nástrojů zásad správného řízení. Tento počáteční základ zásad správného řízení se označuje jako minimální realizovatelný produkt (MVP – Minimum Viable Product).