Vývoj strategie přechodu na cloud

Cloud přináší základní technologie výhody, které pomáhají vaší firmě při realizaci více obchodních strategií. Pomocí cloudových přístupů můžete:

  • Vylepšení obchodní flexibility
  • Snížení nákladů
  • Zrychlení uvedení na trh
  • Umožnění rozšíření na nové trhy

Pokud chcete tento velký potenciál využít, začněte dokumentováním obchodní strategie takovým způsobem, který je srozumitelný pro cloudové techniky a také akceptovatelný pro obchodní partnery.

Následující kroky vám pomůžou efektivně dokumentovat obchodní strategii. Tento přístup vám pomůže podpořit úsilí o přechod a zachytit cílovou obchodní hodnotu v modelu zajišťujícím různé funkce. Strategii přechodu na cloud pak můžete namapovat na konkrétní cloudové funkce. Můžete také namapovat obchodní strategie tak, aby dosáhly očekávaného stavu transformace.

   


Definování a dokumentování motivací: Sejděte se s klíčovými účastníky a vedením, abyste zdokumentovali motivaci při přechod na cloud.


Dokumentování obchodních výsledků: Zapojte motivované účastníky a vedení při dokumentaci konkrétních obchodních výsledků.


Vyhodnocení finančních aspektů: Naučte se používat cloud k zajištění větší flexibility struktury nákladů na IT. Pak vytvořte obchodní případ pro přechod na cloud.


Pochopení technických aspektů: Objevte technickou flexibilitu, efektivitu a možnosti, které vám pomůžou vytvořit obchodní případ pro přechod na cloud.

Využijte hodnocení vyhodnocení strategie přechodu na cloud , které vám pomůže vytvořit obchodní případ, který umožní cestu ke cloudu.

Využijte výsledky z posouzení a pokračujte v sestavování strategie přechodu na cloud pomocí šablony strategie a plánu, abyste mohli sledovat výstupy každého z výše uvedených čtyř kroků a dokumentovat obchodní strategii.