STARTWITH (Azure Cosmos DB)

PLATÍ PRO: ROZHRANÍ SQL API

Vrátí logickou hodnotu označující, jestli první řetězcový výraz začíná druhou.

Syntaxe

STARTSWITH(<str_expr1>, <str_expr2> [, <bool_expr>]) 

Argumenty

str_expr1
Je řetězcový výraz.

str_expr2
Je řetězcový výraz, který se má porovnat s začátek str_expr1.

bool_expr Nepovinná hodnota pro ignorování případu. Při nastavení na hodnotu true provede funkce STARTSWITH vyhledávání bez rozlišování velkých a malých písmen. Pokud není zadána, tato hodnota je false.

Návratové typy

Vrátí logický výraz.

Příklady

Následující příklad zkontroluje, jestli řetězec "abc" začíná "b" a "A".

SELECT STARTSWITH("abc", "b", false) AS s1, STARTSWITH("abc", "A", false) AS s2, STARTSWITH("abc", "A", true) AS s3

Zde je sada výsledků.

[
  {
    "s1": false,
    "s2": false,
    "s3": true
  }
]

Poznámky

Přečtěte si, jak tato funkce systému řetězců používá index.

Další kroky