current_principal()

Vrátí aktuální název objektu zabezpečení, který spouští dotaz.

Syntax

current_principal()

Návraty

Plně kvalifikovaný název aktuálního objektu zabezpečení (FQN) jako string.
Formát řetězce je:
PrinciplaType= ID ;objektu zabezpečeníID tenanta

Příklad

print fqn=current_principal()

Výstup

fqn
aaduser=346e950e-4a62-42bf-96f5-4cf4eac3f11e;72f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47

Tato funkce není ve službě Azure Monitor podporována.