parse_xml()

Interpretuje jako string hodnotu XML, převede hodnotu na JSON a vrátí hodnotu jako dynamic.

Syntax

parse_xml(Xml)

Argumenty

 • xml: Výraz typu stringpředstavující hodnotu ve formátu XML.

Návraty

Objekt typu dynamic , který je určen hodnotou xml, nebo null, pokud je formát XML neplatný.

Převod se provádí takto:

XML JSON Access
<e/> { "e": null } např.
<e>text</e> { "e": "text" } např.
<e name="value" /> { "e":{"@name": "value"} } o.e["@name"]
<e name="value">text</e> { "e": { "@name": "value", "#text": "text" } } o.e["@name"] o.e["#text"]
<e> <a>text</a> <b>text</b> </e> { "e": { "a": "text", "b": "text" } } o.e.a o.e.b
<e> <a>text</a> <a>text</a> </e> { "e": { "a": ["text", "text"] } } o.e.a[0] o.e.a[1]
<e> text <a>text</a> </e> { "e": { "#text": "text", "a": "text" } } 1'o.e["#text"] o.e.a

Poznámky

 • Maximální délka vstupu string pro je parse_xml 1 MB (1 048 576 bajtů). Delší interpretace řetězců bude mít za následek objekt null.
 • Přeloží se pouze uzly elementů, atributů a textových uzlů. Všechno ostatní se přeskočí.

Příklad

V následujícím příkladu je to context_custom_metrics , string který vypadá takto:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<duration>
  <value>118.0</value>
  <count>5.0</count>
  <min>100.0</min>
  <max>150.0</max>
  <stdDev>0.0</stdDev>
  <sampledValue>118.0</sampledValue>
  <sum>118.0</sum>
</duration>

Pak následující fragment souboru CSL přeloží XML do následujícího kódu JSON:

{
  "duration": {
    "value": 118.0,
    "count": 5.0,
    "min": 100.0,
    "max": 150.0,
    "stdDev": 0.0,
    "sampledValue": 118.0,
    "sum": 118.0
  }
}

a načítá hodnotu duration slotu v objektu a z něj načítá dva sloty , duration.valueduration.min a (118.0100.0a , v uvedeném pořadí).

T
| extend d=parse_xml(context_custom_metrics) 
| extend duration_value=d.duration.value, duration_min=d["duration"]["min"]