Řetězcová transformace při mapování toku dat

PLATÍ PRO: analýza Azure Data Factory Azure Synapse

Transformace stringify slouží k převodu složitých datových typů na řetězce. To může být velmi užitečné, když potřebujete ukládat nebo odesílat data sloupců jako jedna řetězcová entita, která může pocházet jako struktura, mapa nebo typ pole.

Konfigurace

Na konfiguračním panelu transformace stringify nejprve vyberete typ dat obsažených ve sloupcích, které chcete analyzovat vložené. Transformace analýzy obsahuje také následující nastavení konfigurace.

Stringify settings

Sloupec

Podobně jako odvozené sloupce a agregace se jedná o místo, kde buď upravíte ukončovací sloupec tak, že ho vyberete z rozevíracího seznamu. Nebo můžete sem zadat název nového sloupce. ADF uloží řetězce zdrojových dat v tomto sloupci. Ve většině případů budete chtít definovat nový sloupec, který zřetězí typ příchozího komplexního pole.

Výraz

Pomocí tvůrce výrazů nastavte zdrojové komplexní pole, které má být stringified. To může být stejně jednoduché jako výběr zdrojového sloupce s daty, která chcete založit, nebo můžete vytvořit komplexní výrazy pro analýzu.

Stringify expressions

Příklad výrazu

V tomto příkladu body.properties.periods je pole uvnitř struktury vrácené ze zdroje REST.

body.properties.periods

Skript toku dat

stringify(mydata = body.properties.periods ? string,
	format: 'json') ~> Stringify1

Další kroky