ukázky Azure PowerShell pro Azure Data Factory

platí pro: Azure Data Factory Azure synapse Analytics

následující tabulka obsahuje odkazy na ukázkové Azure PowerShell skripty pro Azure Data Factory.

Skript Description
Kopírování dat
Kopírování objektů BLOB ze složky do jiné složky v Azure Blob Storage tento skript powershellu kopíruje objekty blob ze složky v Azure Blob Storage do jiné složky ve stejném Blob Storage.
kopírování dat z SQL Server do Azure Blob Storage tento skript powershellu kopíruje data z databáze SQL Server do úložiště objektů blob v Azure.
Hromadná kopie tento ukázkový skript powershellu kopíruje data z několika tabulek v databázi v Azure SQL Database do služby Azure Synapse Analytics.
Přírůstková kopie Tento ukázkový skript PowerShellu načte jenom nové nebo aktualizované záznamy ze zdrojového úložiště dat do úložiště dat jímky po počáteční úplné kopii dat ze zdroje do jímky.
Transformace dat
Transformace dat pomocí clusteru Spark Tento skript PowerShellu transformuje data spuštěním programu v clusteru Spark.
Přezvednutí a posunutí balíčků SSIS do Azure
Vytvoření prostředí Azure-SSIS Integration Runtime tento skript powershellu zřídí prostředí azure-SSIS integration runtime, které spouští balíčky SSIS (SQL Server integration Services) v Azure.