Kontrolní seznam požadavků pro & ExpressRoute

Pokud se chcete připojit ke cloudovým službám Microsoftu pomocí služby ExpressRoute, musíte ověřit, že jsou splněné požadavky uvedené v následujících oddílech.

Microsoft 365 byl vytvořen pro zabezpečený a spolehlivý přístup přes internet. Z tohoto důvodu pro konkrétní scénáře doporučujeme ExpressRoute. Informace o použití ExpressRoute pro přístup k Microsoftu 365 najdete v tématu Azure ExpressRoute pro Microsoft 365.

Účet Azure

  • Platný a aktivní účet Microsoft Azure. Tento účet je nutný k nastavení okruhu ExpressRoute. Okruhy ExpressRoute jsou prostředky v rámci předplatných Azure. Předplatné Azure je požadavek i v případě, že je připojení omezeno na cloudové služby Microsoftu mimo Azure, jako je Microsoft 365.
  • Aktivní předplatné Microsoftu 365 (pokud používáte služby Microsoft 365). Další informace najdete v tomto článku v části Specifické požadavky na Microsoft 365.

Poskytovatel připojení

Síťové požadavky

  • Redundance v každém umístění partnerského vztahu: Microsoft vyžaduje, aby se mezi směrovači Microsoftu a partnerskými směrovači v každém okruhu ExpressRoute nastavily redundantní relace protokolu BGP (i když máte jenom jedno fyzické připojení ke cloudové výměně).
  • Redundance pro zotavení po havárii: Microsoft důrazně doporučuje nastavit alespoň dva okruhy ExpressRoute v různých umístěních partnerského vztahu, abyste se vyhnuli jedinému bodu selhání.
  • Směrování: V závislosti na způsobu připojení ke cloudu Microsoftu musíte vy nebo váš poskytovatel nastavit a spravovat relace protokolu BGP pro domény směrování. Někteří poskytovatelé ethernetového připojení nebo poskytovatelé cloudové výměny můžou nabízet správu protokolu BGP jako službu s přidanou hodnotou.
  • NAT: Microsoft prostřednictvím partnerského vztahu Microsoftu přijímá jenom veřejné IP adresy. Pokud ve své místní síti používáte privátní IP adresy, musíte vy nebo váš poskytovatel přeložit privátní IP adresy na veřejné IP adresy pomocí překladu adres (NAT).
  • QoS: Skype pro firmy má různé služby (třeba hlasové, textové nebo videoslužby), které vyžadují diferencovaný přístup. Vy a váš poskytovatel byste měli postupovat podle požadavků QoS.
  • Zabezpečení sítě: Při připojení ke cloudu Microsoftu pomocí ExpressRoute byste měli zvážit zabezpečení sítě.

Microsoft 365

Pokud plánujete povolit Microsoft 365 v ExpressRoute, přečtěte si následující dokumenty, kde najdete další informace o požadavcích na Microsoft 365.

Další kroky