Sdílet prostřednictvím


certifikace Azure Firewall

Aby vám azure pomohlo splnit vaše vlastní povinnosti týkající se dodržování předpisů napříč regulovanými odvětvími a trhy po celém světě, udržuje největší portfolio dodržování předpisů v oboru z hlediska šířky (celkový počet nabídek) i hloubky (počet zákaznických služeb v rozsahu posouzení). Informace o dostupnosti služeb najdete v tématu Dostupné produkty podle oblasti.

Azure Firewall rozsah auditu

Microsoft si zachovává nezávislé auditorské firmy třetích stran, které provádějí audity cloudových služeb Microsoftu. Výsledné záruky dodržování předpisů platí pro azure i Azure Government cloudová prostředí. Nabídky dodržování předpisů jsou seskupeny do čtyř segmentů: globálně použitelných, amerických vládních institucí, odvětví a specifických pro konkrétní oblast nebo zemi. Certifikáty dodržování předpisů Azure a sestavy auditu jasně uvádějí, které cloudové služby jsou v rozsahu pro nezávislé audity třetích stran. Různé audity můžou mít různé cloudové služby v oboru auditu.

Azure Firewall je součástí mnoha auditů dodržování předpisů Azure, jako jsou CSA STAR, ISO, SOC, PCI DSS, HITRUST, FedRAMP, DoD a další. Nejnovější přehled o rozsahu auditu dodržování předpisů Azure Firewall najdete v tématu Cloudové služby v oboru auditu.

Další kroky

Další informace o dodržování předpisů v Azure najdete v následujících informacích.