Sdílet prostřednictvím


Odstranění clusteru HDInsight pomocí prohlížeče, PowerShellu nebo Azure CLI

Účtování clusteru HDInsight začne vytvořením clusteru a skončí jeho odstraněním. Fakturace je poměrná za minutu, takže pokud už cluster nepoužíváte, měli byste cluster vždy odstranit. V tomto dokumentu se dozvíte, jak odstranit cluster pomocí webu Azure Portal, modulu Az Azure PowerShellu a Azure CLI.

Důležité

Odstraněním clusteru HDInsight se neodstraní účty Azure Storage ani Data Lake Storage přidružené ke clusteru. Data uložená v těchto službách můžete v budoucnu znovu použít.

portál Azure

  1. Přihlaste se k portálu Azure.

  2. V nabídce vlevo přejděte na Všechny služby>Analytics>HDInsight clustery a vyberte cluster.

  3. Ve výchozím zobrazení vyberte ikonu Odstranit . Podle pokynů odstraňte cluster.

    HDInsight delete cluster button.

Azure PowerShell

Nahraďte CLUSTERNAME názvem clusteru HDInsight v následujícím kódu. Z příkazového řádku PowerShellu zadejte následující příkaz, který cluster odstraní:

Remove-AzHDInsightCluster -ClusterName CLUSTERNAME

Azure CLI

Nahraďte CLUSTERNAME názvem clusteru HDInsight a RESOURCEGROUP názvem vaší skupiny prostředků v následujícím kódu. Z příkazového řádku zadejte následující příkaz pro odstranění clusteru:

az hdinsight delete --name CLUSTERNAME --resource-group RESOURCEGROUP