Příručka pro vývojáře Azure IoT Hub

Azure IoT Hub je plně spravovaná služba, která pomáhá zajistit spolehlivou a zabezpečenou obousměrnou komunikaci mezi miliony zařízení a back-endem řešení.

Poznámka

Některé funkce uvedené v tomto článku, jako je zasílání zpráv z cloudu do zařízení, dvojčata zařízení a správa zařízení, jsou k dispozici ve službě IoT Hub pouze na úrovni Standard. Další informace o úrovních Basic a Standard služby IoT Hub najdete v návodu k výběru správné úrovně služby IoT Hub.

Azure IoT Hub poskytuje:

  • Zabezpečená komunikace pomocí přihlašovacích údajů zabezpečení jednotlivých zařízení a řízení přístupu

  • Více možností komunikace typu zařízení-cloud a hyper-zařízení typu cloud-to-device

  • Dotazovatelné úložiště informací o stavu jednotlivých zařízení a metadat.

  • Snadné připojení zařízení ke knihovnám zařízení pro nejoblíbenější jazyky a platformy

Tato příručka pro vývojáře IoT Hub obsahuje následující články: