Použití Azure Lab Services ve službě Canvas

Azure Lab Services poskytuje integrované prostředí pro používání testovacích prostředí se službou Canvas. Canvas LMS je cloudový systém pro řízení výuky, který zahrnuje obsah kurzu, kvízy a známky pro vyučující i studenty. Vyučující můžou vytvářet testovací prostředí v prostředí Canvas a studenti uvidí své virtuální počítače testovacího prostředí společně s jejich dalšími materiály pro kurz.

Tento článek popisuje výhody používání služby Azure Lab Services v rámci služby Canvas a obsahuje odkazy na další články s pokyny k vytváření a správě testovacích prostředí ve službě Canvas.

Výhody

Integrace služby Azure Lab Services se službou Canvas poskytuje následující výhody pro nastavení prostředí virtuálního testovacího prostředí:

  • Vyučující můžou vytvářet a spravovat testovací prostředí přímo v rámci kurzu ve službě Canvas.
  • Vyučující nemusí udržovat účastníky testovacího prostředí ve dvou různých systémech. Seznam uživatelů testovacího prostředí je automaticky vyplněný na základě seznamu kurzů canvasu. Azure Lab Services automaticky provádí synchronizaci každých 24 hodin.
  • Po počátečním publikování šablony virtuálního počítače se kapacita testovacího prostředí (počet virtuálních počítačů v testovacím prostředí) automaticky upraví na základě přidání nebo odstranění studentů z seznamu kurzů canvasu.
  • Studenti přistupují ke svým testovacím prostředím přímo z kurzu v systému Canvas.

Další kroky