Známý problém – Vlastnost ApplicationSharingPolicy není pro výpočetní instance podporovaná

PLATÍ PRO:Rozšíření Azure CLI ml v2 (aktuální)Python SDK azure-ai-ml v2 (aktuální)

Konfigurace applicationSharingPolicy vlastnosti pro výpočetní instanci nemá žádný vliv, protože tato vlastnost není podporovaná.

Stav: Otevřít

Problémová oblast: Výpočty

Příznaky

Při vytváření výpočetní instance obsahuje applicationSharingPolicy dokumentace vlastnost s možnostmi:

  • Osobní přístup k aplikacím v této výpočetní instanci má pouze tvůrce.
  • Sdíleno, každý uživatel pracovního prostoru má přístup k aplikacím v této instanci v závislosti na přiřazené roli.

Žádná z těchto konfigurací nemá žádný vliv na výpočetní instanci.

Řešení a alternativní řešení

Neexistuje žádné alternativní řešení, protože tato vlastnost není podporovaná. Dokumentace bude aktualizována tak, aby odebrala odkaz na tuto vlastnost.

Další kroky